1. Oráció, melly a vígjáték (Karnyóné) előtt mondatott
 2. „Ó édes dominatiom…”
 3. „Sok ezerjókkal…”
 4. A poéta gyönyörködése
 5. Kifakadás
 6. A hír
 7. A fösvény
 8. A magyar gavallér
 9. Szerelemdal a Tsikó-bőrös Kulatshoz
 10. Közhíré bocsájtás
 11. Egy individuale datum az asszonyi állhatatlanságról
 12. Egy fiatal házasulandónak habozása
 13. Lipittlotty
 14. Óda az árnyékszékhez
 15. A szeplő
 16. A patyolat
 17. A boldogság
 18. Az én poézisom természete
 19. A tavasz
 20. Pata község lakosainak írott vers
 21. A főtiszteletű, méltóságú és tekintetű Rendekhez
 22. Marosvásárhelyi gondolatok
 23. Az estvéhez
 24. Levél Lillához
 25. A magánossághoz
 26. Csurgó prédikáció
 27. Tüdőgyulladásomról
 28. Halotti versek
 29. A szabadság